Info Verhuur

Campus Aura verhuurt aan rustige studenten. Desgevallend geldt ons huisreglement ook voor bezoekers. Vanaf 23h vragen wij absolute stilte.

Vroegtijdige huuraanvragen worden steeds genoteerd. Van zodra één van onze studio's beschikbaar komt en uw profiel voldoet, zal u gecontacteerd worden. U kan zich altijd, vrijblijvend, laten noteren op onze lijst huuraanvragen. De verhuurperiode start in februari, er optijd bij zijn is aangewezen.

Verhuur en herstellingen gebeuren in eigen beheer. Wij bieden onze residenten dan ook een uitstekende service.

Studentenresidentie Campus Aura telt 46 woonéénheden:

  • Kamers met studiocomfort
  • Studio's
  • Duplexen
  • Flats (1 persoon)
  • Flats (2 personen)

Voor meer info of vragen kan U zich wenden tot ons contactformulier